Úvod
Stavebně technické průzkumy Základové konstrukce Svislé nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Konstrukce krovu
ZaměřováníProjektováníOplzzReferenceKontaktyKontakty

Představení společnosti

Vznik firmy Marpo je společným dílem 3 bývalých projektantů kdysi ceněného státního podniku Stavoprojekt, kteří se rozhodli své zkušenosti rozvinout ve vlastní podnikatelské činnosti. Historie společnosti se začala psát 22. srpna 1991. Ve svých počátcích se společnost zabývala především stavebně technickými průzkumy, ale postupem času úspěšně rozšiřovala své aktivity v oblasti projektových prací sanací, rekonstrukcí a dalších samostatných projektů. Vyprofilovala se do podoby zavedené firmy, jejíž služby vyhledávají zákazníci, kteří potřebují poradit s projekty, zpracovat dokumentaci a realizovat zakázky v oblasti projektové činnosti rekonstrukcí a novostaveb.

Firemní tým odborníků je v současnosti schopen v krátkém termínu reagovat na jakékoli požadavky týkající se

Tato nabídka je určena nejen pro modernizace či rekonstrukce stávajících objektů, ale také pro novostavby.

Majitelé firmy jsou zkušení autorizovaní projektanti. Marpo disponuje pracovníkem s osvědčením koordinátora BOZP, který má na starosti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále pracovníky, kteří jsou držiteli certifikátů pro provádění nedestruktivních zkoušek stavebních konstrukcí a také průkazů pro samostatné pracovníky defektoskopických středisek CSNZ.

Splňujeme tak všechny kritéria, která jsou vyžadovaná jako povinná součást projektové dokumentace.

naše sídlo:
MARPO s.r.o.
28. října 201
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

tel.596 620 707
596 620 708

fax:596 620 709
596 620 710

e-mail: marpo@marpo.cz


PROJEKTOVÁNÍ

Při realizaci zakázek pracuje tým společnosti pružně a operativně. Vychází z potřeb zákazníka, ale zároveň v případě jeho souhlasu dává prostor vlastní invenci a nápadům, což přináší prospěch především klientovi. Firma zpracovává projektovou dokumentaci ve velké šíři - od urbanistických zastavovacích studií, přes architektonické objemové a dispoziční studie, až po dokumentaci pro realizaci staveb. CAD pracoviště společnosti Marpo provádí prostorové vizualizace včetně virtuální prohlídky.

>> VÍCE INFORMACÍ


 

STAVEBNĚ TECHNICKÉ PRŮZKUMY

Průzkumy jsou podstatným zdrojem informací před vlastním zahájením stavebních úprav. Zjišťují, zda je stavební záměr vhodný a uskutečnitelný. Pokud ano, za jakých podmínek je realizovatelný. Všechny tyto skutečnosti jsou zohledněny při vypracování projektu. Technické průzkumy nebrání provozu zkoumaného objektu. Údaje získané těmito průzkumy jsou určující pro správné rozhodnutí investora, dodavatele nebo projektanta o nejvýhodnějším způsobu rekonstrukce, sanace či opravy. Slouží také k posuzování statiky nebo navrhování sanací.

>> VÍCE INFORMACÍ


 

ZAMĚŘOVÁNÍ

Provádíme celkové zaměřování stavu objektu, které vypovídá o technické vybavenosti objektu, elektrotechnice, zdravotechnice, vzduchotechnice apod. Uskutečňujeme také geodetické-polohopisné a výškopisné zaměření.

Grafické výstupy se zpracovávají ve formátu DWG, DXF tak, aby je bylo možno dále využívat v CAD pracovištích.

>> VÍCE INFORMACÍ


www.marpo.cz |© 2008 – 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek