Úvod
Stavebně technické průzkumy Základové konstrukce Svislé nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Konstrukce krovu
ZaměřováníProjektováníOplzzReferenceKontaktyKontakty

Základové konstrukce

Komplexnost

Pokud zákazník uvažuje o nástavbě nebo přístavbě objektu, prohloubení suterénu nebo potřebuje řešit statické poruchy na nosných konstrukcích, provedeme stavebně technický průzkum základů, který ukáže způsob založení objektu - typ a tvar základů, stav izolací, únosnost podzákladí a hydrogeologické poměry, včetně agresivity prostředí. Stavebně technický průzkum doplňujeme kompletním inženýrsko-geologickým průzkumem.

Náplň průzkumů

  • posouzení stavu základových konstrukcí, včetně určení základních charakteristik stavebních materiálů
  • registrace a posouzení poruch a vad základových konstrukcí
  • registrace a posouzení poruch a vad objektu v důsledku založení
  • posouzení vlivu okolí (stavební činnost apod.)
  • posouzení charakteru a velikosti zatížení
  • inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum (složení a zatřídění základové půdy, určení fyzikálních a mechanických charakteristik, stanovení úrovně hladiny podzemní vody a její kolísání)

Průzkum se provádí z kopaných, zarážených, vrtaných nebo penetračních sond.

www.marpo.cz |© 2008 – 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek