Úvod
Stavebně technické průzkumy Základové konstrukce Svislé nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Konstrukce krovu
ZaměřováníProjektováníOplzzReferenceKontaktyKontakty

ZAMĚŘOVÁNÍ

Zaměřování provádíme, abychom zjistili aktuální stav sledovaných objektů. Jestliže chce klient dodat projektovou dokumentaci a chybí objektivní údaje o stavu objektu, je na místě kompletní zaměření. Jeho součástí je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření, půdorysné zobrazení jednotlivých podlaží, zakreslení svislých řezů a pohledů. Základní zaměřování děláme do předem geodeticky stabilizovaných bodů pomocí mechanických nebo laserových měřicích přístrojů.

Výstup je možný kresbou v libovolném měřítku s možností zobrazení detailů či na přenosném médiu ve formátu DWG, DXF. Nabízíme možnost úprav a změn pro navržení nového stavu, vypracování barevného řešení apod.

www.marpo.cz |© 2008 – 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek