Úvod
Stavebně technické průzkumy Základové konstrukce Svislé nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Konstrukce krovu
ZaměřováníProjektováníOplzzReferenceKontaktyKontakty

PROJEKTOVÁNÍ

Investiční výstavba

Hlavním zaměřením společnosti je projektová činnost v investiční výstavbě. Jde o projektovou dokumentaci vztahující se k různým typům a formám bydlení, jako jsou rodinné domy, domovy důchodců, budovy občanské vybavenosti, školské a sportovní objekty, objekty služeb nebo kulturně společenská centra.


Dokumentaci provádíme v tomto rozsahu:

  • urbanistické studie obytných zón
  • zastavovací a regulační plány
  • architektonické objemové a dispoziční studie
  • zadání stavby
  • projekty pro stavební povolení
  • projekty pro realizaci stavby
  • projekty pro územní řízení

Jednání s úřady – inženýrská činnost

Na základě plné moci klienta jsme připraveni projednat s úřady veškeré náležitosti potřebné pro vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení. Klient se tak vyhne zdlouhavým jednáním, což mu přináší velkou časovou úsporu.

Špičkový program ArchiCAD

Společnost Marpo je vybavena moderními CAD pracovišti, která využívají velmi kvalitní program ArchiCAD. Tento je založen na 3D projektování umožňující okamžitou prostorovou vizualizaci. Mimo běžné výhody CAD programu, jako je schopnost okamžité reakce na investorem požadované změny, tisk výpisů použitých hmot, materiálů a prvků, vizualizace pomocí fotorealistického zobrazení apod., skýtá program také možnost vytvoření virtuální prohlídky v prostorovém modelu objektu.

www.marpo.cz |© 2008 – 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek