Úvod
Stavebně technické průzkumy Základové konstrukce Svislé nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Konstrukce krovu
ZaměřováníProjektováníOplzzReferenceKontaktyKontakty

Vodorovné nosné konstrukce

Typy stropů a určení jejich kvality

Průzkumem vodorovných nosných konstrukcí se dovídáme o jaký typ stropů se jedná. Může jít o stropy nespalné - cihelné, železobetonové nebo polospalné - dřevěné trámové. U všech typů stropů verifikujeme přesnou geometrii konstrukce a její skladbu. V případě cihelných stropů se určuje, kromě geometrie, také pevnost zdiva cihelných kleneb. U betonových stropů způsob vyztužení, průběhy výztužných ocelí, jejich kvalita, počet, dimenze a pevnost betonu. U dřevěných trámových stropů posoudíme kromě geometrie, rovněž zdravotní stav dřevěných prvků.

Po provedení průzkumu vodorovných nosných konstrukcí zakreslíme zjištěné informace do přehledných schémat. Ta vypovídají o statické únosnosti stropních konstrukcí a slouží jako podklad pro projektanta.

Použití přístrojů

Průzkum dřevěných trámových stropů lze provádět nedestruktivně, za pomoci technického endoskopu. Při tomto postupu není narušen provoz daných prostor.

Informace o výztužných vložkách železobetonových konstrukcí získáváme pomocí elektromagnetického přístroje firmy PROCEQ – profometru.

Dřevěný trámový strop

Nabízíme včasný průzkum stropů a jejich odbornou sanaci. Zákazníci tím předejdou totální destrukci dřevěných nosných prvků stropu v domě, způsobenou dřevokaznými činiteli.

Zakreslíme skladbu konstrukce, rozmístění a dimenzi nosných prvků, u železobetonových stropů i rozmístění výztuže v konstrukci a určíme pevnost betonu a kvalitu výztuže.


www.marpo.cz |© 2008 – 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek