Úvod
Stavebně technické průzkumy Základové konstrukce Svislé nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Konstrukce krovu
ZaměřováníProjektováníOplzzReferenceKontaktyKontakty

CERTIFIKÁTY

POLITIKA SPOLEČNOSTI MARPO

Vedení společnosti MARPO, s.r.o. vyhlašuje následující Politiku společnosti platnou v rámci celé společnosti ode dne vydání. Tato politika je vyhlašována v rámci systémů managementu kvality a environmentálního managementu. Vedení společnosti si uvědomuje důležitost ochrany životního prostředí při provádění svých činností a zároveň nutnost neustálého zvyšování efektivnosti systémů managementu v souladu s nejnovějšími technickými a vědeckými poznatky, požadavky zákazníků a očekáváním veřejnosti.

Hlavním nástrojem prosazování politiky společnosti jsou zavedené systémy managementu kvality a environmentálního managementu.

Základním cílem společnosti je uspokojování potřeb našich zákazníků zvyšováním nabízených služeb. Kvalitní a bezchybné zpracování projektové dokumentace dle požadavků odběratelů a v souladu s platným právním řádem, standarty a normami, hledání co nejekonomičtějších a nejkvalitnějších řešení je prvořadým úkolem každého pracovníka společnosti. Snažíme se nabízet zákazníkům takové termíny, které jsou pro ně přijatelné při dodržení kvality našich služeb. Snažíme se udržovat s našimi zákazníky a dodavateli vzájemně výhodné vztahy, jednat s nimi s úctou a důvěrou.

Plnění požadavků zákazníků vyžaduje mít kvalitní tým spolupracovníků. Vedení podporuje týmovou práci všech pracovníků a nabízí jim co nejlepší pracovní prostředí. Uznáním osobních výkonů se snaží motivovat pracovníky k co nejlepším pracovním výsledkům. Záměrem celé společnosti je trvale zvyšovat renomé společnosti a vytvořit stabilizovaný tým pracovníků s potřebným vzděláním, včetně oblasti ochrany životního prostředí, který bude považovat za čest pracovat v této společnosti a svými pracovními výsledky a jednáním bude šířit její dobré jméno.

Vedení společnosti se zavazuje k dodržování příslušných požadavky právních předpisů a jiných požadavků, s cílem maximálně plnit požadavky zákazníka a zároveň vyvíjet maximální úsilí při prevenci v oblasti předcházení poškozování životního prostředí, neustálého zdokonalování procesů environmentálního řízení a usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností na životní prostředí.

Vedení společnosti se zavazuje poskytovat podporu, potřebné zdroje a vytvářet podmínky umožňující plnění vyhlášené politiky společnosti.

Tato Environmentální politika je závazná pro všechny pracovníky společnosti a je dostupná všem pracovníkům, zákazníkům, široké veřejnosti a orgánům státní správy. Vedení společnosti se zavazuje, že bude vyžadovat od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a že bude aktivně komunikovat se zákazníky, správními úřady a dalšími zainteresovanými stranami o environmentální problematice.

Všichni pracovníci společnosti se řídi heslem:

KVALITA NENÍ SETRVALÝ STAV NÝBRŽ CESTA TRVALÉHO ZLEPŠOVÁNÍ.


www.marpo.cz |© 2008 – 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek