Úvod
Stavebně technické průzkumy Základové konstrukce Svislé nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Konstrukce krovu
ZaměřováníProjektováníOplzzReferenceKontaktyKontakty

Svislé nosné konstrukce

Provádění průzkumů

Abychom poznali materiálové složení, pevnost a únosnost zdiva, provádíme průzkum svislých konstrukcí. Pevnost zdiva společnost Marpo zjišťuje nedestruktivními metodami s minimálním narušením stěnových konstrukcí, odborným odhadem na základě vizuální prohlídky nebo na základě poklepu povrchu cihel, vhodněji pomocí nedestruktivních zkoušek. V případě nutnosti ověřujeme pevnost zdiva destruktivně - vyjmutím kusového materiálu nebo provedením jádrových vývrtů a jejich stlačením v lisu.

Průzkum zděných stěn, sloupů, pilířů a příček zahrnuje, kromě dříve popsaných činností, rovněž posouzení vzniku a rozvoje trhlin, průzkum anomálií zdiva - nesprávné vazby zdiva, skryté dutiny, neodborné stavební úpravy. Při posuzování poruch zdiva rozhoduje šířka, délka a hloubka trhlin, jejich průběh vzhledem k jednotlivým cihlám, ložným a styčným spárám, případně jejich poloha při styku konstrukcí z různých materiálů.

Vlhkost a salinita zdiva

Jestliže klientovi do objektu proniká vlhkost a voda, zjišťujeme zdroje a cesty pronikání vlhkosti a vody, množství vody obsažené ve zdivu, průběh vlhkosti v závislosti na výšce a umístění a také obsah agresivních solí, obsažených v omítce a ve zdivu.

Destrukce zdiva působením vlhkosti

Je-li podceněn vliv vlhkosti na zdivo, může dojít k rozpadu cihel a vymílání pojiva. Tento proces vede k významnému snížení celkové pevnosti a únosnosti zdiva.


www.marpo.cz |© 2008 – 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek