Úvod
Stavebně technické průzkumy Základové konstrukce Svislé nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Konstrukce krovu
ZaměřováníProjektováníOplzzReferenceKontaktyKontakty

Konstrukce krovu

Postup výzkumů

U dřevěných krovů hodnotíme zdravotní stav konstrukce a její případné napadení dřevokazným hmyzem nebo houbami. Z dřevěných prvků krovu se odebírají malé kostky dřevní hmoty, které jsou kompletně laboratorně posuzovány. Tento posudek slouží k určení dalších postupů ( s ohledem na závažnost výskytu dřevokazných hub či hmyzu).

Je možné navrhnout chemickou sanaci dřeva vhodnými fungicidními a insekticidními prostředky. Další variantou je zpracování návrhu na záměnu části prvků tesařskými postupy, se statickým řešením daných problémů.

Konstrukce krovu je rovněž posuzována v souvislosti s provedením půdní vestavby, kdy dojde k přitížení dřevěných nosných prvků. Soustřeďujeme se na rozbor krovu nejen z hlediska výskytu dřevokazných činitelů, ale také z hlediska statického.

Seznámíme klienta také se stavem střešní krytiny a nadstřešních konstrukcí (komínové zdivo, komínové hlavy, komínové lávky, střešní svody a žlaby apod.).

Dokumentujeme i statické poruchy krovu a jeho mechanické poškození.

Dřevěná vazba konstrukce krovu

Při provádění prohlídky konstrukce krovu ověřujeme zdravotní stav dřevěných prvků celoplošně nejen v nejexponovanějších místech. V posudku je následně popsán způsob provedení krovu, styl stolice a vazby a mechanické závady zjištěné průzkumem.

Napadení dřevěného prvku krovu dřevokaznou houbou

Při intenzivním působení dřevokazných činitelů na konstrukci krovu může dojít k úplné destrukci dřevěných prvků. Ta potom vede k poruše statiky krovu a k následnému narušení střešního pláště.

Dříve, než je napadení viditelné, případně nevratné, odhalíme výskyt škůdců a navrhneme zákazníkovi způsob, jak minimalizovat škody způsobené dřevokaznými činiteli.

www.marpo.cz |© 2008 – 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek