Úvod
Stavebně technické průzkumy Základové konstrukce Svislé nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Konstrukce krovu
ZaměřováníProjektováníOplzzReferenceKontaktyKontakty

STAVEBNĚ TECHNICKÉ PRŮZKUMY

Význam a využití

Stavebně technické průzkumy poskytují objektivní informace o stavu stavebních konstrukcí. Seznamují nás s tvarem a typem základů, statickou únosností přímého podzákladí, svislých a vodorovných nosných konstrukcí a materiálovým složením. Můžeme vám provést také odborné posouzení krovu, včetně mykologického soudně znaleckého posudku dřevěných prvků.

Průzkumy přinášejí ucelenou představu o stavu objektu a jsou zásadní při rozhodování o nástavbě nebo přístavbě objektu, rekonstrukci, změně účelu jeho využití, změně vlastníka, posouzení závažnosti poruch objektu nebo nové výstavbě v těsném sousedství stávajícího objektu. Zabýváme se i kompletním posouzením objektů z hlediska stavební fyziky, tzn. stavební tepelné techniky, akustiky prostředí a denního osvětlení.

Rozsah

Rozsah stavebně technického průzkumu závisí na stavu objektu, čase, přístupnosti jednotlivých částí konstrukce, finančních možnostech a samozřejmě také důvodu, proč se celý tento průzkum provádí.

Průzkum lze samozřejmě omezit, jsou-li k dispozici výkresy popř. další dokumentace k posuzovanému objektu. Při znalosti dříve používaných stavebních technologií lze část informací o stavebním objektu velice dobře odhadnout na základě pouhé prohlídky a údajů o době výstavby. V případě, že jsou dostupné výkresy z doby výstavby, lze poměrně jednoduše ověřit shodu těchto výkresů se skutečností, další údaje převzít z původních výkresů a omezit průzkum na stanovení mechanických vlastností materiálů a nosných prvků.

Metody

V současnosti je možno provádět tyto průzkumy nedestruktivními metodami při využití nejmodernějších technických a elektronických pomůcek. Provádíme je za provozu, a to i v prostorách velmi náročných na hygienu a čistotu prostředí (např. ve zdravotnictví, potravinářství apod.).

Oblasti průzkumů

Oblasti stavebně technických průzkumů jsou následující:

  • základové konstrukce
  • svislé nosné konstrukce
  • vodorovné nosné konstrukce
  • konstrukce krovu

www.marpo.cz |© 2008 – 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek